Akciğer Bülten

ASYOD tarafından yılda 3 sayı olarak yayınlanan, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım alanında çalışan profesyoneller için, kolay okunabilen, uygulamaya dönük, yeni, spot bilgiler, olgular, pratik sorular, anekdotlar, haberler içeren bir süreli yayındır.

2022 2023 2024
Cilt 10, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 1
Cilt 10, Sayı 2 Cilt 11, Sayı 2  
Cilt 10, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 3  
     
2019 2020  2021
Cilt 7, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 1
Cilt 7, Sayı 2  Cilt 8, Sayı 2   Cilt 9, Sayı 2 
Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 3  Cilt 9, Sayı 3 
     
2016 2017 2018
Cilt 4, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 1
  Cilt 5, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 2 
  Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 3
     
2013 2014 2015
Cilt 1, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 1
Cilt 1, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 2
Cilt 1, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 3, Sayı 3