Interstisyel Akciğer Hastalıkları

Ünvan Ad Soyad e-Posta Kurum
Başkan Doç. Dr. Dildar Duman dildaryetis@yahoo.com Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları
Sekreter Uzm. Dr. Sibel Kara sibelkarasb@hotmail.com Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları
Üye Prof. Dr. Gamze Kırkıl gamkirkil@yahoo.com Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
Üye Doç. Dr. Pelin Uysal drpelinuysal@gmail.com Acıbadem Maslak Hastanesi, Göğüs Hastalıkları
Üye Uzm. Dr. Fatma Demirci Üçsular fatmaucsular@gmail.com Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları
Üye Dr. Öğr. Üy. Sibel Doğru drsibelahmet@hotmail.com Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
Üye Doç. Dr. Cengizhan Sezgi cengizhansezgi@gmail.com Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
Üye Doç. Dr. Ceyda Anar drceydaanar@hotmail.com Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları
Üye Doç. Dr. Hülya Günbatar hulyagunbatar@yyu.edu.tr Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları AD


Doç. Dr. Dildar Duman
dildaryetis@yahoo.com
SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH