Akciğer Enfeksiyonları ve Tüberküloz

Ünvan Ad Soyad e-Posta Kurum
Başkan Doç. Dr. Özlem Erçen Diken oercen@hotmail.com SBÜ Adana Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
Sekreter Prof. Dr. Hasan Kahraman drhasankahraman@hotmail.com Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
Üye Prof. Dr.Yılmaz Bülbül bulbulyilmaz@yahoo.com Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
Üye Dr. Öğr. Üy. Sinem Berik Safçi sinemberik@hotmail.com SBÜ Adana Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sibel Doğru drsibelahmet@hotmail.com Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
Üye Prof. Dr. Hülya Günbatar hulyagunbatar@hotmail.com Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD


Doç. Dr. Özlem Erçen Diken
oercen@hotmail.com
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Adana