Gelecek Toplantılar

HATAY Solunum Buluşmaları / 4-5 Haziran 2022 / The Museum Hotel Antakya The Museum Hotel Antakya 4 – 5 Haziran 2022 Program görseli için tıklayınız.

Temel Toraks Ultrasonografi Kursu / 05 Mart 2022, Cumartesi / Ramada Plaza By Wyndham, Trabzon Temel Toraks Ultrasonografi Kursu 157. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 05 Mart 2022, Cumartesi Ramada Plaza By Wyndham, Trabzon PROGRAM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Aziz GÜMÜŞ 15:00-15:20 Temel Ultrason Prensipleri ve Toraksın Sonografik Anatomisi - Doç. Dr. Evren ÜSTÜNER 15:20-15:40 Plevra ve Göğüs Duvarı Patolojilerin Değerlendirilmesi (Pnömotoraks-Plevral Sıvı-Plevral Kalınlaşma-Yumuşak Doku/Kemik Patolojileri) - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 15:40-16:00 Parankimal Patolojilerin Değerlendirilmesi (Pnömoni-Kardiyojenik Pulmoner Ödem-Nonkardiyojenik Pulmoner Ödem İnterstisyel Akciğer Hastalıkları) - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 16:00-16:20 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Funda ÖZTUNA 16:20-16:40 Ultrason Eşliğinde Girişimsel İşlemlerin Uygulanması - Doç. Dr. Evren ÜSTÜNER 16:40-17:00 Yoğun Bakım Ünitesinde USG - Uzm. Dr. Aslıhan YALÇIN 17:00-17:30 Olgu Örnekleri (Quiz) - Doç. Dr. Evren ÜSTÜNER, Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 17:30-18:00 Pratik Eğitim Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

BOLU Solunum Buluşmaları / 26-27 Şubat 2022 / Gazelle Resort Hotel, Bolu 26-27 Şubat 2022 Gazelle Resort Hotel, Bolu PROGRAM: 26 Şubat 2022, Cumartesi 09:20-09:30 Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Doç. Dr. Dildar DUMAN 1. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Doç. Dr. Dildar DUMAN 09:30-10:00 Astımda Uzun Süreli Tedavi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 10:00-10:30 Olgularla Kistik Akciğer Hastalıkları - Doç. Dr. Dildar DUMAN 10:30-11:00 Tanınız Nedir? Klinik Olgu Tartışmaları - Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 11:00-11:30 Çay-Kahve Arası 2. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. M. Emin AKKOYONLU 11:30-12:00 COVID-19 Pnömonisinden Akciğer Fibrozisine COVID-19 Akciğeri - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 12:00-12:30 Göğüs Cerrahisi Olguları - Prof. Dr. Muzaffer METİN Uydu Sempozyumu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın KAYA 12:30-13:00 KOAH Tedavisinde Dual Bronkodilatörler - Prof. Dr. Esra ERTAN YAZAR 13:00-14:00 Öğle Yemeği 3. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Uzm. Dr. Murat KIYIK 14:00-14:30 Pulmoner Emboli: Olgular - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 14:30-15:00 Uyku Apnede Cihaz Seçimi: Olgular - Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ 15:00-15:30 Girişimsel Bronkoskopi: Olgular - Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL 15:30-16:00 Tartışma ve Kapanış 27 Şubat 2022, Pazar Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 10:00-12:00 Elektronik Poster Oturumları Program broşürü için tıklayınız.

COVID-19’un Uzun Süreli Takibi, Komplikasyonları ve Yönetimi / 28 Ocak 2022, Cuma / Ramada Plaza By Wyndham, Trabzon COVID-19’un Uzun Süreli Takibi, Komplikasyonları ve Yönetimi 156. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 28 Ocak 2022, Cuma Ramada Plaza By Wyndham, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt ve Açılış - Prof. Dr. Ünal ŞAHİN 19.00-19.20 Post COVID-19 Olgularımızdan Örnekler - Dr. Öğr. Üyesi Olcay AYÇİÇEK 19.20-19.40 COVID-19 Pnömonisinden Akciğer Fibrozisine COVID-19 Akciğeri - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.40-20.00 COVID-19’da Kardiyovasküler Komplikasyonlar ve Tromboz Riski - Prof. Dr. Akın KAYA 20.00-20.20 COVID-19 Hastalarında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon - Dr. Öğr. Üyesi Hanife BAYKAL ŞAHİN 20.20-20.30 Tartışma Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

Temel Biyoistatistik Kursu / 29-30 Ocak 2022 / Point Hotel, Ankara Temel Biyoistatistik Kursu Temel Biyoistatistik Kursu 29-30 Ocak 2022 Point Hotel, Ankara PROGRAM: 29 Ocak 2022, Cumartesi
Açılış: Prof. Dr. Akın KAYA
Eğitimci: Ahmet GÜL
1. Oturum: 09:30-10:10
• Temel Tanım ve Kavramlar
• Değişkenlerin Ölçme Düzeyleri
• SPSS Programına Veri Girişi ve Excelde SPSS’e Veri Aktarımı
• SPSS’in Zaman Kazandıran Özellikleri (Split File, Transform Menüsü vb.)
• Tanımlayıcı İstatistikler
10:10-10:20 Çay-Kahve Arası
2. Oturum: 10:20-11:00
• Nicel, Nitel Değişken Dönüşümleri
• Çapraz Tablo Oluşturulması (2X2 ve RXC Tabloları) (Kategorik Verilerin Değerlendirilmesi)
11:00-11:10 Çay-Kahve Arası
3. Oturum: 11:10-12:00
• Ki-Kare analizi (Pearson-Kikare analizi, Fisher’s Exact Testi, Doğrusallık Testi) (Kategorik Verilerle Çalışma)
• Uygulama
12:00-13:30 Öğle Yemeği
4. Oturum: 13:30-14:10
• Tekrar
• 2x2 örnek uygulamalar (Kappa Uyum Testi)
14:10-14:20 Çay-Kahve Arası
5. Oturum: 14:20-15:00
• RxC Örnek Uygulamalar (McNamer Testi)
15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
6. Oturum: 15:15-16:00
• Genel Tekrar ve Uygulamalar

30 Ocak 2022, Pazar
7. Oturum: 09:30-10:10
• Normallik Analizleri
• Parametrik Testler
• Parametrik Olmayan Testler
10:10-10:20 Çay-Kahve Arası
8. Oturum: 10:20-11:00
• Korelasyon analizi (Pearson Korelasyon Analizi, Spearman Korelasyon Analizi) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• Örnek Uygulamalar
11:00-11:10 Çay-Kahve Arası
9. Oturum: 11:10-12:00
• Parametrik Testler (T Testi, Anova) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• İki Gruplu Karşılaştırmalarda T Testi
• Üç ve Daha Fazla Gruplar da ANOVA
12:00-13:30 Öğle Yemeği
10. Oturum: 13:30-14:10
• Non-Parametrik Testler (Mann-Whitney U Testi, Kruskall-Wallis H Testi) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• İki Gruplu Karşılaştırmalarda Mann-Whitney U Testi
• Üç ve Daha Fazla Gruplar da Kruskall-Wallis H Testi
14:10-14:20 Çay-Kahve Arası
11. Oturum: 14:20-15:00
• Genel Uygulamalar
15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
12. Oturum: 15:15-16:00
• Genel Değerlendirme Oturumu (Eğitim İçeriklerine Göre Hazırlanacak Soruların Kursiyerlere Dağıtılması İle Sınav Otumu Şeklinde Çözümleme Ve Anlaşılmayan Noktaların Tespit Edilmesi Ve Tekrarı)
Program broşürü için tıklayınız.