Pulmoner Rehabilitasyon ve Palyatif Bakım

Ünvan Ad Soyad e-Posta Kurum
Başkan Doç. Dr. Özlem Oruç ozorucnaz@gmail.com SBü Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Sekreter Doç. Dr. Esra Pehlivan fztesrakambur@yahoo.com SBÜ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Gülbanu Horzum gulbanuh@hotmail.com SBü Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Doç. Dr. Hülya Doğan drhdogan@yahoo.com İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Dr. Şeyda Gül Alagöz seydagulkeskin@hotmail.com Haydarpaşa Numune EAH


Doç. Dr. Esra Pehlivan
fztesrakambur@yahoo.com
SBÜ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü