Pulmoner Rehabilitasyon ve Palyatif Bakım

Ünvan Ad Soyad e-Posta Kurum
Başkan Doç. Dr. Özlem Oruç ozoruc@gmail.com SBü Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Sekreter Uzm. Dr. Abdullah Kansu gevherpasa@hotmail.com Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
Üye Doç. Dr. Gülbanu Horzum gulbanuh@hotmail.com SBü Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Uzm. Dr. Hülya Doğan drhdogan@yahoo.com İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Dr. Şeyda Gül Alagöz seydagulkeskin@hotmail.com Haydarpaşa Numune EAH
Üye Fizyoterapist Esra Pehlivan fztesrakambur@yahoo.com SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH


Uzm. Dr. Abdullah Kansu
gevherpasa@hotmail.com