Pulmoner Vasküler Hastalıklar

Ünvan Ad Soyad e-Posta Kurum
Başkan Prof. Dr. Nuri Tutar drnuritutar@gmail.com Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sekreter Doç. Dr. Ercan Kurtipek kurtipek14@hotmail.com Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üye Doç. Dr. Sami Deniz sami.deniz@saglik.gov.tr Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Doç. Dr. Mahşuk Taylan mahsuktaylan@gmail.com Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üye Doç. Dr. Nagihan Durmuş Koçak nagihan_durmus@yahoo.com SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Uzm. Dr. Elif Tanrıverdi dr.elif06@mynet.com Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Uzm. Dr. Jülide Çeldir Emre jceldir@yahoo.com Kent Hastanesi İzmir


Doç. Dr. Ercan Kurtipek
kurtipek14@hotmail.com
SBÜ Konya EAH