Interstisyel Akciğer Hastalıkları

Ünvan Ad Soyad e-Posta Kurum
Başkan Prof. Dr. Gamze Kırkıl gamkirkil@yahoo.com Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
Sekreter Doç. Dr. Dildar Duman dildaryetis@yahoo.com SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Uzm. Dr. Fatma Demirci Üçsular fatmaucsular@gmail.com Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Üye Dr.Öğr. Üyesi Utku Tapan drutkutapan@yahoo.com Muğla Sıtkı Koçman Ünv. EAH
Üye Uzm. Dr. Binnaz Zeynep Yıldırım bzeynepyildirim@gmail.com SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Prof. Dr. Halide Nur Ürer nururer@yahoo.com SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Doç. Dr. Ceyda Anar drceydaanar@hotmail.com SBÜ İzmir Dr Suat Seren GHH
Üye Uzm. Dr. Sibel Kara sibelkarasb@hotmail.com Adana Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD


Doç. Dr. Dildar Duman
dildaryetis@yahoo.com
SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH