Akciğer Enfeksiyonları ve Tüberküloz

Ünvan Ad Soyad e-Posta Kurum
Başkan Prof. Dr. Yılmaz Bülbül bulbulyilmaz@yahoo.com KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
Sekreter Doç. Dr. Özlem Erçen Diken oercen@hotmail.com Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Adana
Üye Uzm. Dr. Efsun Gonca Chousein efsungoncachousein@yahoo.com SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Üye Prof. Dr. Hasan Kahraman drhasankahraman@hotmail.com Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
Üye Doç. Dr. Hülya Günbatar hulyagunbatar@hotmail.com YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sibel Doğru drsibelahmet@hotmail.com Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Uzm. Dr. Sinem Berik Safçi sinemberik@hotmail.com SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Doç. Dr. Özlem Erçen Diken
oercen@hotmail.com
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Adana