Temel Biyoistatistik Kursu

Temel Biyoistatistik Kursu / 29-30 Ocak 2022 / Point Hotel, Ankara Temel Biyoistatistik Kursu 29-30 Ocak 2022 Point Hotel, Ankara PROGRAM: 29 Ocak 2022, Cumartesi
Açılış: Prof. Dr. Akın KAYA
Eğitimci: Ahmet GÜL
1. Oturum: 09:30-10:10
• Temel Tanım ve Kavramlar
• Değişkenlerin Ölçme Düzeyleri
• SPSS Programına Veri Girişi ve Excelde SPSS’e Veri Aktarımı
• SPSS’in Zaman Kazandıran Özellikleri (Split File, Transform Menüsü vb.)
• Tanımlayıcı İstatistikler
10:10-10:20 Çay-Kahve Arası
2. Oturum: 10:20-11:00
• Nicel, Nitel Değişken Dönüşümleri
• Çapraz Tablo Oluşturulması (2X2 ve RXC Tabloları) (Kategorik Verilerin Değerlendirilmesi)
11:00-11:10 Çay-Kahve Arası
3. Oturum: 11:10-12:00
• Ki-Kare analizi (Pearson-Kikare analizi, Fisher’s Exact Testi, Doğrusallık Testi) (Kategorik Verilerle Çalışma)
• Uygulama
12:00-13:30 Öğle Yemeği
4. Oturum: 13:30-14:10
• Tekrar
• 2x2 örnek uygulamalar (Kappa Uyum Testi)
14:10-14:20 Çay-Kahve Arası
5. Oturum: 14:20-15:00
• RxC Örnek Uygulamalar (McNamer Testi)
15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
6. Oturum: 15:15-16:00
• Genel Tekrar ve Uygulamalar

30 Ocak 2022, Pazar
7. Oturum: 09:30-10:10
• Normallik Analizleri
• Parametrik Testler
• Parametrik Olmayan Testler
10:10-10:20 Çay-Kahve Arası
8. Oturum: 10:20-11:00
• Korelasyon analizi (Pearson Korelasyon Analizi, Spearman Korelasyon Analizi) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• Örnek Uygulamalar
11:00-11:10 Çay-Kahve Arası
9. Oturum: 11:10-12:00
• Parametrik Testler (T Testi, Anova) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• İki Gruplu Karşılaştırmalarda T Testi
• Üç ve Daha Fazla Gruplar da ANOVA
12:00-13:30 Öğle Yemeği
10. Oturum: 13:30-14:10
• Non-Parametrik Testler (Mann-Whitney U Testi, Kruskall-Wallis H Testi) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• İki Gruplu Karşılaştırmalarda Mann-Whitney U Testi
• Üç ve Daha Fazla Gruplar da Kruskall-Wallis H Testi
14:10-14:20 Çay-Kahve Arası
11. Oturum: 14:20-15:00
• Genel Uygulamalar
15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
12. Oturum: 15:15-16:00
• Genel Değerlendirme Oturumu (Eğitim İçeriklerine Göre Hazırlanacak Soruların Kursiyerlere Dağıtılması İle Sınav Otumu Şeklinde Çözümleme Ve Anlaşılmayan Noktaların Tespit Edilmesi Ve Tekrarı)
Program broşürü için tıklayınız.