HATAY Solunum Buluşmaları

HATAY Solunum Buluşmaları / 4-5 Haziran 2022 / The Museum Hotel Antakya The Museum Hotel Antakya 4 – 5 Haziran 2022 Program broşürü için tıklayınız. BİLİMSEL PROGRAM: 4 Haziran 2022, Cumartesi 08.30-09.00 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. Nuri TUTAR 09.00-09:30 Astım Yönetimi: Olgular Öneriler - Prof. Dr. İnsu YILMAZ 09.30-10.00 Temel YRBT Paternleri: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Çağlar UZUN 10.00-10.30 Olgularla Pulmoner Emboli Yönetimi - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 10.30-11.00 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU 11.00-11.30 Soliter Pulmoner Nodül Yönetimi - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 11.30-12.00 İntertisyel Akciğer Hastalıkları Yönetimi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Gamze KIRKIL Uydu Sempozyumu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU 12.00-12:30 KOAH’ta IKS + LAB: Nerede, Ne Zaman, Nasıl? - Prof. Dr. Esra ERTAN YAZAR 12.30-13.30 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Murat KIYIK, Prof. Dr. Turan ACICAN 13:30-14.00 Girişimsel Bronkoskopi Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN 14.00-14.30 Toraks USG: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 14:30-15.00 Göğüs Cerrahisi Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Muzaffer METİN 5 Haziran 2022, Pazar 4. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halit ÇINARKA, Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL, Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK Uzm. Dr. Sibel DOĞRU 10.00-12.00 Elektronik Olgu Poster Oturumları E-POSTER GÖNDERİMİ: ASYOD Hatay Solunum Buluşmaları bilimsel programı dahilinde 05 Haziran 2022, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile 06 Mayıs 2022, Cuma gününe kadar gönderilmesi yeterlidir.