Duyurular


Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalığı Konseyi 2 / 02.12.2020, 20:00 - 21:30

OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Akın KAYA

TARTIŞMACILAR: Prof. Dr. Recep SAVAŞ, Prof. Dr. Cemal BES, Prof. Dr. Özlem KUMBASAR,
Prof. Dr. Gamze KIRKIL

20.00- 20.20 NSİP mi, Kronik HSP mi, İPF mi?, Doç. Dr. Dildar DUMAN

20.20-20.40 Olgu 1: İPF Tedavi ve İzlem, Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

20.40- 21.00 Olgu 2: Nefes Darlığı Olan Genç Kadın Hasta?, Uzm. Dr. Aslıhan GÜRÜN KAYA, Prof. Dr. Özlem KUMBASAR

21.00-21.30 Tartışma

Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: https://www.ghakademi.org
Program detayları için tıklayınız.