Duyurular


Olgularla Toraks Radyolojisi / 16 Şubat 2019

Eğitim Yöneticisi: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Uzm. Dr. Özcan AVCI
Eğitim Sekreteri: Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DEMİRDÖĞEN
Eğitimin Amacı: Radyolojik tanının önemli olduğu bazı akciğer hastalıklarının radyolojik bulgularını örnek olgular üzerinden interaktif olarak tartışmak.

Öğrenim Hedefleri:

Bu eğitimi tamamlayan kursiyerler;
• Akut pulmoner emboli tanı ve takibinde radyolojik bulguları tanımlayabilecekler.
• İnterstisyel akciğer hastalıklarında radyolojik bulguları açıklayabilecekler ve ayırıcı tanıda
radyolojinin yerini özetleyebilecekler .
• Soliter pulmoner nodulün tanımını yapabilecek; radyolojik değerlendirmesini özetleyebilecek
ve takip kriterlerini sıralayabilecekler.
• Plevral hastalıklarda radyolojik değerlendirme yapabileceklerdir.
• Pulmoner enfeksiyonlarla ilişkili örnek radyografileri değerlendirip, ayırıcı tanısını yapabilecekler.

Hedef Kitle: Göğüs hastalıkları ve radyoloji uzman ve asistanları.
Sertifikasyon: Program sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir. Sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt yapılması zorunludur.

Eğitimciler (Soyad sırasına göre):

Uzm. Dr. Özcan AVCI, Prof. Dr. Türkan Akyok Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Bursa
Doç. Dr. Selen BAYRAKTAROĞLU, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,İzmir
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DEMİRDÖĞEN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Doç. Dr. Gökhan GÖKALP, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Uzm. Dr. Halil KARAHAN, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursa
Prof. Dr. Akın KAYA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,Ankara
Prof. Dr. Recep SAVAŞ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Ragıp ÖZKAN, Özel Medi Güneş Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

>> Afişi görmek için tıklayınız <<